Grzegorz Szarek

Grzegorz Szarek – przewodnik beskidzki SKPG Kraków, międzynarodowy przewodnik górski UIMLA, przewodnik po Karpatach Wschodnich lwowskiego stowarzyszenia „Rowiń”, przewodnik tatrzański III kl. AKPT Kraków, instruktor narciarstwa, mgr ochrony środowiska na UJ. Duchem „przedsoborowy” katolik, uczęszczający wyłącznie na Mszę św. w rycie trydenckim. Prowadzi wycieczki oraz obozy wędrowne po Tatrach i Beskidach, a także po górach Słowacji i Ukrainy. Najlepiej czuje się w Bieszczadach, które są dla niego górami najbardziej kompatybilnymi z jego prawdziwą naturą. Na co dzień mieszka w Szczawnicy, gdzie prowadzi wraz z Żoną biuro turystyczne „Karpacka Dusza”. Miłośnik fotografii, Łemkowszczyzny, klasycznego heavy-metalu oraz góralskiego śpiewu wierchowego.

error: Treść jest chroniona!