Jarosław Buczek

Jarosław Buczek (Bucek) – rodowity góral z Ochotnicy, z zamiłowania i zawodu baca, instruktor ginących zawodów góralskich. Dziesięć lat temu odbudował w gminie Ochotnica Dolna gospodarstwo szałaśnicze, które obecnie jest jego miejscem pracy. Dzięki temu wskrzesił starą tradycję bacowania, której groziło w Ochotnicy całkowite wymarcie. Obecnie zajmuje się wypasem ponad 800 owiec na gorczańskich polanach Ochotnicy Górnej w źródłach potoku Jamne. Oprócz tradycyjnych serów (oscypków, bunców) udało mu się wraz z żoną Małgosią przywrócić dawno zapomnianą w Ochotnicy i wielu miejscach polskich Karpat produkcję sera dojrzewającego tzw. starego syra (bruska). Wraz z żoną starają się podtrzymywać dawne obyczaje pasterskie: wiosenne rozpoczęcie sezonu; Miysanie owiec i jego jesienne kończenie wraz z towarzyszącymi im zabiegami (z udziałem modlitwy), które mają przynieść powodzenie podczas wypasu. Każdy sezon wypasowy rozpoczyna się i kończy Mszą Świętą. Wyrazem Jego zainteresowań do dawnych form pasterstwa, jego tradycji i historii jest aktywny udział w różnych Stowarzyszeniach, Fundacjach, czy też w miejscowym regionalnym zespole folklorystycznym „Ochotnik”. Także przez ponad dziesięć lat zajmował się redakcją „Kwartalnika Ochotnica”, gdzie pisał na temat historii, tradycji, kultury i przyrody własnej wsi bazując na wywiadach, które prowadził z najstarszą generacją mieszkańców Ochotnicy. W latach 2008-2014 pełnił funkcję prezesa Związku Podhalan – Gorczańskiego Oddziału w Ochotnicy Górnej. Jako miłośnik muzyki góralskiej gra na skrzypcach, piscołkach, a ostatnio na koziedudach podhalańskich.

error: Treść jest chroniona!