Dr Justyna Cząstka-Kłapyta

Justyna Cząstka-Kłapyta – autorka projektu Kosmogonia Tatr i Podtatrza, etnomuzykolog, etnolog, muzykolog, antropolog kultury, muzyk i przewodniczka górska. Jest autorką interdyscyplinarnej monografii „Kolędowanie na Huculszczyźnie” – pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Dariusza Czai, prof. Jana Stęszewskiego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w 2013 r., oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych o tematyce kulturowej Karpat. Od okresu studiów wymyśla i koordynuje projekty badawcze realizowane w Karpatach (Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia). Ostatnie projekty współorganizowała wraz z Fundacją Dobra Wola m.in: „W stronę źródeł – pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców (2015 r.), „Muzyka bez Granic”. Od 2006 roku współpracuje z kwartalnikiem Tatry TPN pisząc artykuły o tematyce kulturowej Podtatrza, a także o wyjątkowych i mało znanych ludziach Tatr. Popularyzuje tematykę karpacką przez udział (wraz z mężem) w kilkudziesięciu audycjach radiowych, telewizyjnych i prelekcjach w wielu muzeach i placówkach kulturalnych w Polsce. Fundament działalności naukowej stanowi zawsze praca w terenie, nacisk na „emiczne” (wewnątrzkulturowe) rozumienie zjawisk, interdyscyplinarne ujmowanie problemów, szukanie ich głębokiego podłoża w szerszych kontekstach kulturowych. Ostatnia lata to fascynacja Kosmogonią – w odniesieniu do toponomastyki Tatr i tradycji muzycznej Karpat. W 2020 zakończyła pionierskie badania nad fenomenem związków muzyki Karpat z regionem Bałkanów w świetle migracji wołoskich, które realizowała w ramach międzynarodowego grantu badawczego pt: „Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe” (Instytut Historii, UAM w Poznaniu). Jest pomysłodawczynią i organizatorką międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych organizowanych w ramach zainicjowanych wraz z mężem Festiwali i Dni Huculskich w Krakowie (2006, 2007, 2008) i także za granicą (Międzynarodowy Festiwal Huculski; 2010-2011) oraz interdyscyplinarnych wydawnictw naukowych poświęconych problematyce Rusinów karpackich, w których pełniła funkcję redakcji naukowej. Kierując się w życiu tylko pasjami, poświęca czas pracy w Karpatach, ich dziedzictwu kulturowemu i niebanalnym ludziom gór.

error: Treść jest chroniona!