Dr hab. Jakub Żmidziński

Jakub Żmidziński – technik leśnik i absolwent filologii polskiej UAM. Doktorat otrzymał na podstawie rozprawy Pieniny w literaturze polskiej (Poznań, 2010), a habilitację na podstawie książki Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka (Wrocław – Poznań 2018). Pracuje jako profesor na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Publikuje m.in. w „Wierchach”, „Pracach Pienińskich”,  „Góry – Literatura – Kultura”. Prócz tego opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i esejów, reportaży i wywiadów. Wydał trzy tomiki poetyckie: domek (2011); poświęcony Pieninom Węgliska i inne wzgórza (2012) oraz Ślad (2016).

error: Treść jest chroniona!