Dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Agnieszka Jurczyńska-Kłosok – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (rozprawa Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr napisana pod kierunkiem dr hab. Zofii Cygal-Krupy prof. UJ i obroniona na Wydziale Polonistyki UJ w 2014 r.), asystent z doktoratem w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik beskidzki i tatrzański. Członek Kapituły Literackiej Nagrody Zakopanego, współtwórczyni Powiatowego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tatrzańskiego, prowadząca wykłady dotyczące toponimii Karpat (SKPG w Krakowie oraz KPT im. M. Sieczki w Krakowie), autorka tekstów publikowanych w „Gazecie Górskiej” oraz oficjalnym portalu Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl), prowadząca spotkania autorskie (Zakopiański Festiwal Literacki, Spotkania z Filmem Górskim w Zakopanem), prelegentka w panelach dyskusyjnych Festiwalu Inspirowane górami im. Ewy i Macieja Berbeków, przewodniczka po Zakopanem (TVP 3 Kraków, program Pod Tatrami), przewodniczka w projekcie „Na tropie beskidzkiej przyrody”. Zdobywczyni I miejsca w Konkursie im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej (2016). W 2020 r. wydała książkę Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej, która jest językoznawczym opracowaniem ponad 4,5 tys. polskich toponimów Tatr Wysokich wypisanych głównie z przewodników turystycznych i taternickich ukazujących się od połowy XIX w. do czasów współczesnych. Zgromadzone nazwy posłużyły autorce m.in. do badań nad rekonstrukcją sposobu postrzegania górskiej przestrzeni przez tych, którzy je nadali i stały się podstawą do utworzenia słownika toponimów wspomnianej części Tatr.

error: Treść jest chroniona!