Wojciech Mulet

Wojciech Mulet – historyk amator, od blisko 30 lat związany z gorczańską wsią Ochotnica. Badacz i propagator historii i kultury ludowej gorczańskich górali zwłaszcza z terenu Ochotnicy. Z wykształcenia ekonomista, z zawodu przedsiębiorca. Wraz z żoną i córką prowadzi i rozwija skansen etnograficzny, znajdujący się w przysiółku Studzionki w Ochotnicy Górnej. Skansen został założony przez Zofię i Zygmunta Stypów w latach 60-tych XX wieku. W ramach prowadzonej działalności zbiera i dokumentuje wciąż jeszcze zachowane elementy dawnej kultury ludowej regionu Ochotnicy. Gromadzi zwłaszcza dawne wierzenia i obyczaje, a także legendy, opowieści i podania ludowe, będące elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Karpat.

error: Treść jest chroniona!