Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Paweł Valde-Nowak  –  archeolog, dyrektor Instytutu Archeologii UJ. W 1985 r. uzyskał doktorat na podstawie pracy Neolit i początek epoki brązu w Karpatach Polskich. W 1996 r. habilitował się. Od 2003 r. profesor. Członek Komitetów i Komisji Naukowych PAN i PAU, w latach 2007-2013 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Profesor Uniwersytetu w Kolonii (2010-2011) i Hradec Kralove (2019-2020). Autor około 300 drukowanych publikacji – w pracy badawczej zajmuje się m.in. osadnictwem wczesnorolniczym Europy, krzemieniarstwem epoki kamienia i brązu, prehistorycznym osadnictwem jaskiniowym i archeologią terenów górskich. W 2005 r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

error: Treść jest chroniona!