Prof. dr hab. Andrzej Szyjewski

Andrzej Szyjewski – antropolog religii, od 1987 roku pracownik Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie kierownik Zakładu Fenomenologii i Antropologii Religii Instytutu Religioznawstwa UJ, członek European Association for the Study of Religions (EASR) oraz International Association for the Study of Religion in Central and Eastern Europe (ISORICEA). Autor ponad 90 pozycji w tym 9 książek poświęconych teorii mitu, szamanizmowowi, religiom Australii i Oceanii, problemom przemian zachodzących w religiach tradycyjnych, redaktor serii wydawniczych i czasopism religioznawczych. Jego obecne badania stanowią próbę odnalezienia „istoty” religii zbieraczo-łowieckiej w jej poszczególnych manifestacjach (wymiarach). Kolejnym problemem rozpatrywanym w jego pracach jest kwestia ciągłości w przejściu od struktur „plemiennych” do współczesnych społeczności postkolonialnych, do czego niezbędne są szczegółowe badania „przedkolonialnych” modeli świata. Z powyższą problematyką łączy się kolejna dziedzina religioznawstwa, w obrębie której można umieścić jego aktywność badawczą: refleksja nad mitem i symbolem religijnym. Praca nad teorią mitu zaowocowała kursami dydaktycznymi poświęconymi mitowi jako elementowi religii, skryptem (wybór tekstów na prawach rękopisu) Teoria mitu oraz książką Religia Słowian (2003), pokazującą możliwości współczesnej analizy systemów mitycznych oraz zasięgu religioznawczych działań rekonstrukcyjnych. Przedmiotem refleksji są dla niego takie kwestie podstawowe dla mitu, jak możliwości jego zdefiniowania i relacje wobec innych form myślenia (Granice mitu, 2006; Historia a granice mitu, 2006; Zanik (uwiąd) bogów w mitach celtyckich, 2006). Objęcie refleksją religioznawczą literatury wiązane było z analizą mitotwórczej strony dzieł J. R. R. Tolkiena.

error: Treść jest chroniona!