Jadwiga Czarny

Jadwiga Czarny – rodowita Sidzinianka, rozmiłowana w pięknie sidzińskiej ziemi i tradycji. Od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Skansenu w Sidzinie Muzeum Kultury Ludowej, gdzie pielęgnuje i dba o najpiękniejsze elementy babiogórskiej kultury. Od wielu lat pisze opowiadania o różnej tematyce, lecz to podania, legendy czy opowieści przekazane przez dawne pokolenia zajmują znaczące miejsce w twórczości. Czasem są to opisy zwyczajów, obrzędów, strojów, codziennych zajęć i prac oplecione poetycką nostalgią za zaginionym niemal światem, czasem są to scenariusze regionalnych opowieści, czasem wręcz rodzimy kabaret, czyli bardzo różne gatunkowo utwory. Uhonorowana za pisanie odznaczeniem resortowym „Za zasługi dla Kultury Polskiej” w 2009. Społecznie działa w Stowarzyszeniu Tradycja i Natura, OSP Sidzina i Stowarzyszeniu Gospodyń Sidzinianki, a od niedawna w Radzie Powiatu Suskiego. Prywatnie: dążąca do perfekcji i wiecznie lewitująca wrażliwa duszyczka, widząca i czująca bardziej niż inni, ale też kobieta twardo i odważnie stąpająca po ziemi. Mimo wielu odniesionych zwycięstw pełna pokory wobec życia i tego co niesie los.

error: Treść jest chroniona!