Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

Stanisława Trebunia-Staszel – etnolog, wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zajmuje się etnografią Polski i Karpat. Interesują ją współczesne procesy budowania wspólnot  lokalnych i regionalnych oraz związane z nimi praktyki tożsamościowe. Ostatnio jej zainteresowania badawcze koncentrują się na antropologii i etnologii w Trzeciej Rzeszy. Od lat związana jest z podhalańskim ruchem regionalnym i folklorystycznym. W latach 1993-2014 pełniła funkcję kierownika, a następnie dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Działa w Stowarzyszeniu Drogami Tischnera. Jest autorką wielu artykułów oraz kilku książek, m.in.: Śladami podhalańskiej mody (2007, 2010); Strój Podhalański (2011); Z Nowego Targu do Kieżmarku (2012); «Lud zdolny do życia». Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta (2019). W 2020 przetłumaczyła na gwarę podhalańską Małego Księcia. Wersja góralska pt. Mały Królewic wydana została przez wydawnictwo Media Rodzina.

error: Treść jest chroniona!