Dr Piotr Kłapyta

Piotr Kłapyta – geograf, geomorfolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik górski, naukowo zajmuje się historią zlodowaceń górskich w Karpatach i ewolucją ich rzeźby w ciągu ostatnich 20 tysięcy lat, pasjonat topografii karpackiej, autor ponad 200 panoram z Karpat Zachodnich, Wschodnich i Tatr, z zamiłowania folklorysta, członek Karpackiej Rady Naukowej, uczestnik grantu badawczego: „Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe” (Instytut Historii Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), uczestnik wielu projektów badawczych poświęconych kulturze ludowej Karpat, w których pełnił funkcję dokumentowania tradycyjnych obrzędów oraz terenowych ekspedycji badawczych prowadzonych przez dr Justynę Cząstkę-Kłapytę (Spisz, Pieniny, Huculszczyzna, Podhale), pomysłodawca i koordynator Festiwali Huculskich, w tym Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda”. Współrealizator projektów Ministerialnych: „W stronę źródeł – pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców”, „Muzyka bez Granic”.

error: Treść jest chroniona!